Joel Bryant الإنجليزية (Q1003111)

من Marefa data
mayor of Brentwood الإنجليزية
اللغة التسمية الوصف أسماء أخرى
العربية
لم تُضف التسمية
لا يوجد وصف
  الإنجليزية
  Joel Bryant
  mayor of Brentwood

   بيانات

   Wikidata item الإنجليزية
   ٠ مرجع
   instance of الإنجليزية
   ١ مراجع
   Imported from Wikidata item الإنجليزية
   sex or gender الإنجليزية
   ١ مراجع
   Imported from Wikidata item الإنجليزية
   given name الإنجليزية
   ١ مراجع
   Imported from Wikidata item الإنجليزية
   family name الإنجليزية
   ١ مراجع
   Imported from Wikidata item الإنجليزية
   position held الإنجليزية
   Mayor of Brentwood, California الإنجليزية
   ١ مراجع
   Imported from Wikidata item الإنجليزية
   occupation الإنجليزية
   ١ مراجع
   Imported from Wikidata item الإنجليزية